Örat – idétidskrift för experimentell, kritisk och komplex musik

Örat är en tidskrift om musikestetik och den ljudande konsten. Vår ambition är att sammanföra perspektiv från tonsättare, improvisatörer och interpreter, liksom kulturutövare och skribenter med bakgrund inom exempelvis scenkonst, poesi och filosofi. Innehållet består av längre essäer och kortare textfragment där vi värdesätter fördjupade och nyanserade, infallsrika och originella tonfall.

Vårt val av undertitel – Idétidskrift för experimentell, kritisk och komplex musik antyder färdriktning. Vi vill bort från gängse indelningar utifrån tekniska, stilistiska och institutionella kriterier eftersom sådana tenderar att förminska rörelsefriheten, fixera agendan och fördela ansvarsområdet på den ena eller andra disciplinen. Ljudkonsten med sin uppsättning frågeställningar och signatur, den elektroniska och instrumentala konstmusiken med sina. Vi ser det experimentella, kritiska och komplexa som tre förhållningssätt till musikalisk verksamhet, tre strategier för att öppna upp till något nytt, lämna mittfåran bakom. Musikens kvalitet är en konsekvens av dess kritiska, utforskande och utvidgande potential, menar vi. Därför vill vi lyfta fram idéer som gör sådana förhållningssätt möjliga.

Redaktionen består av Anton Lennartsson, Sebastian Ingvarsson, Adam Skogvard och Max Wainwright.