Att köpa Örat

För stunden kan man köpa Örat på följande sätt:

1. Swisha 60 kr för Örat nr. 3 (eller 40 kr för Örat nr. 2) + porto till 0761186469 (Max Wainwright, som har Örat i sitt vardagsrum). 2. Skriv din adress till Örat, så att det framgår vilken beställning som skall dit. Detta kan du göra på vår facebooksida eller (https://www.facebook.com/tidskriftenorat/) i ett sms till Max (samma nummer).

Porto för ett nummer kostar 30 kronor. Två nummer går för 40. Vill du köpa fler nummer än så – hör av dig. Porto utanför Sverige (inom Europa) är 85 kronor för ett nummer, två går för 190.

Om du bor i Malmö, Köpenhamn eller Stockholm kan du slippa portot genom att köpa direkt av oss i mån av tid och förutsatt att vi har nummer hemma – hör av dig

Örat finns också i allt fler antikvariat eller andra butiler. Vi jobbar på att hitta fler butiker som kan sälja nummer i de skandinaviska länderna. Hör gärna av dig om du vill sälja Örat i din butik eller har tips på butiker som borde ta in några ex!