Nummer fyra

Ett nytt öratnummer förväntas komma ut i handeln i början av 2019…