Artiklar i urval

Här finns några artiklar ur Örats nummer.

Ur nummer ett: Kartan och landskapet

Magisk realism av Esaias Järnegard

Skremmende og behagelig stille av Martin Rane Bauck

Ur nummer två: Grävpinne

Ytspänningens upprätthållande – en lyssnarteknik av Anna E Weiser

Järnets förbannelse och andra patentlösningar av Risto Holopainen

Ur nummer tre: Förlorad musik

Intervju med Dror Feiler av Adam Skogvard

Partitur till en kompositörs död av Pär Thörn

Ur nummer fyra

Spela in av Max Wainwright