Om Örat

Örat är en tidskrift om ljudande konst som hittills utkommit i 4 nummer som papperstidning sedan starten 2016. Vår ambition är att sammanföra perspektiv från tonsättare, musiker och andra musikintresserade kulturutövare. Vi upplever ofta att det som skrivs om musik saknar den grundläggande upptäckarglädje som behövs för att omformulera eller fördjupa betydelsen av ämnet, och snarare än att försöka redovisa den samtida konstmusikens uttryck och bredd, är vi intresserade av infallsrika och originella tonfall utanför boxen. Vi vill bort från gängse indelningar av konstmusiken utifrån tekniska, stilistiska och institutionella kriterier, eftersom sådana tenderar att förminska rörelsefriheten, fixera agendan och fördela ansvarsområdet på den ena eller andra disciplinen. Ljudkonsten med sin uppsättning frågeställningar och signatur, den elektroniska och instrumentala konstmusiken med sina. Musikens kvalitet är en konsekvens av dess kritiska, utforskande och utvidgande potential, menar vi. Därför vill vi lyfta fram idéer som gör sådana förhållningssätt möjliga.

Redaktionen består av Adam Skogvard, Anton Lennartsson och Max Wainwright.